/ 06

Hơn 1.200 đề cử và hơn 2.000 dự án được nộp lên; Danh hiệu Người chiến thắng Thương hiệu nước Đức xuất sắc năm 2020 trong hạng mục Ngành Công nghiệp hóa chất, dành cho thương hiệu làm việc xuất sắc đã thuộc về bluechemGROUP.

"German Brand Award '20" là một trong những giải thưởng về Thương hiệu và Kinh doanh quan trọng nhất của nước Đức. Giải thưởng Thương hiệu nước Đức đã là một giải thưởng nổi tiếng, vượt xa hơn biên giới của nước Đức trong nhiều năm. Sự độc lập và các đặc điểm thương hiệu; hồ sơ thương hiệu, sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh; mục tiêu nhóm phù hợp, tính đồng nhất của kết quả thương hiệu, chất lượng thiết kế nhận diện thương hiệu; mức độ đổi mới, bền vững, liên tục, khả năng tồn tại trong tương lai, tăng trưởng và kinh tế thành công của tất cả các công ty/thương hiệu đề cử đã được đánh giá.
Ngoài các thương hiệu khác như Braun, Siemens, Hazet, FC Bayern Muenchen, Kettler và Frankfurt Airport, thương hiệu bluechemGROUP đã được trao giải nhất (Người chiến thắng) trong hạng mục Thương hiệu xuất sắc trong ngành Công nghiệp hóa chất.

Giải thưởng là một cột mốc quan trọng khác nữa trong công việc thương hiệu của bluechemGROUP. Hiện đã có nhiều dự án mới và đang cần được theo dõi và thực hiện với áp lực cao. Luôn luôn với mục đích phát triển hơn nữa và thích ứng với các sản phẩm và thương hiệu ở mức cao nhất theo yêu cầu của thị trường. Điều này đảm bảo cho tương lai của các sản phẩm chất lượng cao để bảo dưỡng, làm sạch và chăm sóc xe, cũng như làm sắc nét hơn nữa cho bluechemGROUP.

 

 

Bình luận của bạn