/ 03

Từ hơn 30 năm qua, chúng tôi đã phát triển và sản xuất các sản phẩm hóa học thân thiện với môi trường, hiệu quả cao. Công việc của chúng là giảm khí thải, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và giữ hiệu suất của các loại xe ở mức hiệu quả nhất.

Với chứng nhận được công nhận trên toàn cầu của hệ thống quản lý môi trường của chúng tôi, theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 14001: 2015, chúng tôi đã thực hiện một bước nữa. Chúng tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên trong ngành công nghiệp này cam kết chịu trách nhiệm về môi trường ngoài các hướng dẫn pháp lý, trong tất cả các quy trình của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi liên tục làm việc để tối ưu hóa các bộ phận, quy trình và sản phẩm của chúng tôi về con người và môi trường. Do đó, chúng tôi có thể đảm bảo rằng ô nhiễm môi trường ngày nay và trong tương lai được giữ ở mức thấp nhất có thể, một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh được tạo ra và tài nguyên được tiết kiệm.

-----

Since more than 30 years we have been developing and producing highly effective, environmentally friendly chemical products. Their job is to reduce emissions, reduce fuel consumption and keep the performance of vehicles of all kinds at the most efficient level.

With the globally recognized certification of our environmental management system, according to the standard DIN EN ISO 14001: 2015, we have now taken another step. We are proud to announce that we are one of the first companies in our industry that has committed itself to environmental responsibility beyond the legal guidelines, in all our processes. In addition, we are constantly working to optimize our divisions, processes and products in terms of people and the environment. Thus we can guarantee that today and in the future environmental pollution is kept as low as possible, a safe, healthy working environment is created and resources are saved.

Link: https://www.bluechemgroup.com/en/news/news/certified-environmental-management-din-en-iso-14001-2015-8913.html?fbclid=IwAR2PqiOIJDbNCUXc8gKZBlhsimsXJ1vSFM7vZtjVyTSWcQOY6msA1MkNnbY

Bình luận của bạn