bluechem, PROTEC, vệ sinh kim phun, vệ sinh buồng đốt, súc rửa động cơ, dầu nhớt tổng hợp toàn phần, dầu nhớt Đức, 5W-30, 0W-20, 5W-40, 10W-40 bluechem, PROTEC, vệ sinh kim phun, vệ sinh buồng đốt, súc rửa động cơ, dầu nhớt tổng hợp toàn phần, dầu nhớt Đức, 5W-30, 0W-20, 5W-40, 10W-40
Hướng dẫn sử dụng theme
Danh sách toàn bộ các sản phẩm bluechemGROUP đang kinh doanh tại Việt Nam

Chất bôi trơn độc đáo cho động cơ của bạn!

Thương hiệu PRO-TEC premium của chúng tôi là đại diện của chất bôi trơn động cơ hiện đại có hiệu năng cao, với các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Những nghiên cứu và thử nghiệm chuyên sâu trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi là cơ sở cho cấp độ hiệu suất cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi chỉ sử dụng các loại dầu và phụ gia cơ bản tốt nhất để đáp ứng mọi nhu cầu - hiện tại và trong tương lai.

Việc phát triển và sản xuất các sản phẩm của chúng tôi được đặt tại Đức. Chúng tôi luôn quan tâm đến các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, vì vậy bạn có thể sử dụng tất cả các sản phẩm PRO-TEC premium ở bất cứ đâu trên thế giới.

bluechem, PROTEC, vệ sinh kim phun, vệ sinh buồng đốt, súc rửa động cơ, dầu nhớt tổng hợp toàn phần, dầu nhớt Đức, 5W-30, 0W-20, 5W-40, 10W-40 bluechem, PROTEC, vệ sinh kim phun, vệ sinh buồng đốt, súc rửa động cơ, dầu nhớt tổng hợp toàn phần, dầu nhớt Đức, 5W-30, 0W-20, 5W-40, 10W-40